Försäkringar Transportarbetareförbundet

3482

DU HAR RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR DIN ARBETSSKADA!

Du som har kollektivavtal inom kommun och region omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL). Skadeanmälan TFA/TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Omfattas du av Avtalspension SAF-LO AFA-försäkringarna utgörs av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och försäkring om avgångsbidrag (AGB). När ersättning från AFA-försäkringarna skall betalas ut så måste den anställde själv göra en anmälan till AFA försäkring men arbetsgivaren bör hjälpa till i dessa ärenden. AFA Försäkrings bedömning av medicinsk invaliditet. Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas enligt den kollektivavtalsbaserade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. AFA Försäkring bedömer omfattningen av den medicinska invaliditeten på grund av arbetsskada och betalar ut ersättning.

Afa trygghetsforsakring vid arbetsskada

  1. Haldackselement
  2. Rott kryss
  3. Beskattning avgångsvederlag
  4. Avviker inte

Arbetsskadeförsäkring - läs mer och anmäl. Om någon medarbetare på din arbetsplats har drabbats av en arbetsskada kan han eller hon få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, vid statlig anställning, genom Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Om arbetsskadan lett till dödsfall ska detta anmälas här: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Skadas du i ditt arbete kan sjukskrivning göra att du förlorar i inkomst, eller att du drabbas av extra kostnader. Då kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Om någon medarbetare på din arbetsplats har drabbats av en arbetsskada kan han eller hon få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, vid statlig anställning, genom Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Om arbetsskadan lett till dödsfall ska detta anmälas här: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Skadas du i ditt arbete kan sjukskrivning göra att du förlorar i inkomst, eller att du drabbas av extra kostnader. Då kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Så fungerar försäkringen vid arbetsskada - Afa Försäkring

AFA Försäkring definierar arbetsskada på samma sätt som Försäkringskassan. Vållandeprövning vid arbetssjukdom Men om man kan visa att arbetsgivaren vållat en skada (dvs orsakat skadan i skadeståndsrättslig mening, medvetet eller genom att vara slarvig på ett straffbart sätt) före 2013-01-01 betalar AFA Försäkring ersättning även för inkomstförlust över basbeloppstaket. AFA-försäkringarna för arbetare består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), avgångsbidrag (AGB), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL). Premierna som utgörs av en procentsats på bruttolönen var för AFA-försäkringarna, omställningsförsäkringen, avtalspensionen SAF-LO och premiebefrielseförsäkringen under år 2009 enligt nedan.

Afa trygghetsforsakring vid arbetsskada

Dina avtalsförsäkringar - LO

Afa trygghetsforsakring vid arbetsskada

Företaget som köper utbildning måste ha minst en anställd och även ha tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Ersättningen betalas i form av stöd  LO och PTK och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan  TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Om du har drabbats av en Mer information om alla försäkringar finns på AFA Försäkrings hemsida www.afa.se.

Afa trygghetsforsakring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtalsförsäkring som gäller för arbetare och tjänstemän anställda inom Svenskt Näringslivs, LO:s, PTK:s och kooperationens avtalsområden. TFA kan lämna ersättning både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet. Avtal om ersättning vid personskada (Statens Personskadeavtal) TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda hos kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan m.fl. TFY Trygghetsförsäkring vid yrkesskada SFB Socialförsäkringsbalk (2010:110) SFBP Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close Tags: TFA, Lo, svenskt Näringsliv, pTK, Trygghetsförsäkring vid Arbetsskada.
Are languages capitalized

Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Omfattas du av Avtalspension SAF-LO, Kooperationens.

Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så utreder vi. Så fungerar försäkringen vid arbetsskada. Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst.
Skolverket bedömningsportalen engelska

obalans i däck symptom
seb bank skärholmen
trafik stockholm slussen
thomas erikson test
sobi aktien
sommarjobb uddevalla 17 år
20 zlotych coin value

Anmälan om skada, gruppförsäkring olycksfall - If

Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. AFA Trygghetsförsäkring hanterar trygghetsförsäkringar vid arbetsskada (TFA och TFA-KL) samt den förlängda livräntan. Verksamheten bedrivs i lokaler i centrala Stockholm, där företaget har sitt säte. Adress till företagets huvudkontor är AFA Trygghetsförsäkring, 10627 Stockholm.

Anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkring

Den anmälan går samtidigt till Försäkringskassan.

Den gäller från första anställningsdagen och så länge som anställningen  ​Vid en arbetsskada ska du i första hand vända dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Privatvård. Privatpraktiserande läkare utan  AFA Trygghetsförsäkring. AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag.