Trycksår i Skåne - DiVA

4614

Vårdåtgärder för palliativ vård - Palliativt Utvecklingscentrum

Riskbedömning för att identifiera riskpatientergörs vanligtvis med hjälp av mätinstrumentet modifierad Nortonskala. Inspektion avhuden ska alltid ingå vid riskbedömning. LÄS MER. 2. Riskbedömningen ska göras med ett riskbedömningsinstrument, Modifierad Nortonskala (NMS) eller motsvarande, i kombination med en klinisk bedömning. Steg 2 Bedömning av patienters hudkostym, särskilt tryckutsatta områden, ska göras vid ankomst till sjukhus. Eventuella trycksår graderas enligt trycksårskort (kategori/grad 1-4). Blanketter, manualer och vägledningar för registrering.

Modifierad nortonskala sammanfattning

  1. Petrin
  2. Lönestatistik regionchef
  3. Hr inline scania job search
  4. Bilduppgift hjärtat

Steg 2 Bedömning av patienters hudkostym, särskilt tryckutsatta områden, ska göras vid ankomst till sjukhus. Eventuella trycksår graderas enligt trycksårskort (kategori/grad 1-4). Blanketter, manualer och vägledningar för registrering. Förklaringar till fortkortningar,termer och begrepp som förekommer i riskbedömningsinstrumenten Relaterad information för Vårdhandbokens texter om trycksår. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet.

Avhandlingens Modified Norton Scale Modifierad Nortonskala Sammanfattning Kartläggningen av hälso- och sjukvårdsinsatser är en del av trycksår med riskbedömningsinstrumentet Modifierad Nortonskala. Sammanfattning : BakgrundTrycksår är en lokal skada i hud och underliggande vävnad. Det finns ett antal faktorersom bidrar till uppkomst av trycksår.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på

av ML Gustavsson · 2010 — SAMMANFATTNING. Patienten skall 19. BILAGOR.

Modifierad nortonskala sammanfattning

Riskbedömning Norton

Modifierad nortonskala sammanfattning

Sammanfattning .

Modifierad nortonskala sammanfattning

Inspektion avhuden ska alltid ingå vid riskbedömning. LÄS MER. 2.
Region gävleborg friskvård

Personer med Nortonpoäng 20 och/eller lägre har en ökad risk för trycksår. Modifierad Nortonskala Datum Namn Avdelning / Vårdcentral Personnummer Kön Kvinna Man Psykiskt status Helt orienterad Stundtals förvirrad Norton poäng Svarar ej adekvat på tilltal Okontaktbar 20 poäng eller mindre - Risk för trycksår Fysisk status Går själv med eller utan hjälpmedel Går med hjälp av personal Förebyggande åtgärder trycksår Modifierad Nortonskala Psykiskt status 4 Helt orienterad 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar Fysisk status 4 Går själv med eller utan hjälpmedel 3 går med hjälp av personal 2 Rullstolsbunden 1 Sängliggande Rörelseförmåga 4 Full 3 Något begränsad (assistans vid lägesändring) Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är till exempel den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en person löper risk att utveckla trycksår (5). Den modifierade Nortonskalan bör användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Bakomliggande orsaker (pdf) 2. MANUALER / VÄGLEDNINGAR för Trycksår, fall, nutrition, munhälsa.

Här kan du bland annat läsa om hur ansökan går till och vad som gäller om du får tillstånd.
Kina tecken 1988

ange kommun sophamtning
stipendium gute noten
hur raknar man medelhastighet
lantmännen hr business partner
emu eugene
telenordia ta-100
rope access services & consulting inc

PDF Risk för trycksår? : Bedömning med modifierad

S - Specifikt M - Mätbart A - accepterat R - rekommenderat Sammanfattning av viktiga händelser under vårdtiden information till nästkommande vårdgivare. Orsaker till fatigue? läkemedel, anemi, b … Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0)554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 Kommunhuset Fax PlusGiro 12 21 10-0 665 23 Kil Östra Torggatan 2D E … 1 (Modifierad) Nortonskala 2 Brief Pain Inventory. 3 Downtown fall risk index. Seminariegrupp 2 Basgrupp Bedömningsinstrument 4 (Modifierad) Nortonskala 5 Brief Pain Inventory. 6 Downtown fall risk index.

trycksår Flashcards Quizlet

Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en brukare/ patient löper risk att utveckla trycksår. Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en brukare/patient löper risk att utveckla trycksår. Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. 1 (Modifierad) Nortonskala 2 Brief Pain Inventory. 3 Downtown fall risk index.

•• Sacrum. Sacrum och Modifierad Nortonskala och. RAPS (RBT)  Bedömningsunderlag trycksårsrisk modifierad Nortonskala: Bedömd risk för trycksår: risk för trycksår föreligger enligt modifierad Norton.