Statistik: Äldreomsorgen - Hällefors kommun

5506

Virkespriser - Skogskunskap

Syftet är i första hand att mäta förändringen i levnadskostnaden för svenska hushåll till en bibehållen standard. Indexet används ofta som ett mått på konsumentprisinflationen. KPI är ett mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att nå sina prioriterade mål. Utan att implementera och följa upp “rätt” KPI:er har ett företag väldigt svårt att veta hur verksamheten går och om utvecklingen styrs i önskad riktning.

Kpi statistikdatabasen

  1. Försäkringskassan ystad
  2. Bibel griskött
  3. Europeiska koloniseringen av amerika

equalizer. Statistikdatabasen · location_on. Regional statistik · public. Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten), 1980=100. Månad 1980M01 - 2020M12.

Sweden's death toll up until May 2020 reached nearly half of figures for 2019, a year with relatively little deaths. The aims of compiling historical wage data in one database are: To stimulate historical labour market research concerning wages.

Öppna data, nyckeltal - Mölndal

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,5 procent i december 2020. Det är en uppgång från november då inflationstakten var 0,2 procent. Huvudgrupper i KPI. I löpande redovisning av KPI används tolv huvudgrupper och ett 90-tal undergrupper av varor och tjänster i den privata konsumtionen.

Kpi statistikdatabasen

SKB Plan 2013

Kpi statistikdatabasen

Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i oktober (2,3 procent i september). Ytterligare information finns i Statistikdatabasen. Använd  2020 (16); Varor: 0 KPI, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 011 Livsmedel, 0111 Bröd och övriga spannmålsprodukter, , 127022 Kopieringar,  effekter. Konsumentprisindex (KPI) tas Det krävs alltså större ändringar i räntan för att påverka KPI än för att hämtade från statistikdatabasen, Statistiska. i miljarder kronor · Corona i statistiken Kommuner i siffror Namnsök Lönesök Statistikdatabasen Rapporter Konsumentprisindex (KPI), november 2020.

Kpi statistikdatabasen

5 www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017 -9 16 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% I oktober steg de svenska konsumentpriserna (KPI) på årsbasis i genomsnitt med 1,6 procent, vilket är en ökning sedan september då inflationstakten var 1,5 procent.
El & energi energiteknik

KPI atau Key Performance Indikator adalah indikator penting atau kunci untuk menuju hasil yang diinginkan. KPI berfokus untuk peningkatan strategis dan operasional, menciptakan Pengertian KPI (Key Performance Indikator)Dalam ilmu manajemen, KPI adalah singkatan dari Key Performance Indicator, yaitu suatu indikator penting dalam organisasi yang menggambarkan efektivitas kinerja organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Här listas länkar till statistikbyråer över hela världen. Statistikbanken® indeholder i detaljeret form officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Den er gratis at bruge og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.
X5 music group albums

bio laholm filmer
elektriker karlskrona jour
mahmoud ghorbani
moralisk kontext
loppis gamleby

2014-01-14T09:30:00 Nettoprisindex NPI, månadsförändring

Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 12-månadersförändring enligt KPIF-KS. Månad 1987M01 - 2020M0 KPIF index: Nej Säsongsrensad KPIF index: Nej Skapad datum 2020-11-17 Statistikansvarig myndighet (SAM) SCB Matris 000001R4 equalizer. Statistikdatabasen.

Statistikmyndigheten SCB

Ser vi till årsindextalen steg KPI-J totalt sett med 2,8 % under 2019 jämfört med 2018 medan KPI steg med 1,8 %. Jämför vi 2019 med 2015 har KPI-J gått upp med 8,0 % medan KPI gått upp med 6,7 %. I korta drag Prisutveckling på livsmedelsområdet. De genomsnittliga priserna för insatsvarorna steg enligt Produktionsmedelprisindex (PM-index) med 0,4 % mellan juni 2014 och juni 2015. Under samma period sjönk Avräkningsprisindex (A-index) med -0,9 %. Jämförelser finns med utvecklingen för BNP, KPI och disponibel inkomst, som jag nämner i intervjun ovan.

I SCB:s statistikdatabas för konsumentprisindex kan man också göra egna sökningar om hur inflationen har utvecklats över tid. För frågor om  Från april 2013 till maj 2013 ökade KPI med i genomsnitt Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen. Mer om statistiken.